website layout maker

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-трудові відносини: наслідки трансформаційних реформ і стратегії розвитку"

Вересень 2016 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мова і міжкультурна комунікація"

6-7 жовтня 2016 року

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та
перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації"

27-28 жовтня 2016 року 

XLІI Міжнародна науково-методична конференція
«E-Learning and University Education - 2016» (LL&UE 2016)

24-25 листопада 2016 року

ІІ Міжнародна молодіжна науково-практична Інтернет-конференція "Наука і молодь в ХХІ сторіччі"

1-2 грудня 2016 року

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Якість та безпека товарів народного споживання"

Грудень 2016 року

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми теорії і 
практики експертизи товарів"

20-22 березня 2017 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст"

Березень 2017 року

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта"

Березень 2017 року

VII Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція "Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України та країн СНД"

Квітень 2017 року

ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі"

Квітень 2017 року

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина в інформаційному просторі"

Жовтень 2016 року

VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління"

16-18 листопада 2016 року

І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація"

1 листопада 2016 року

V Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми фінансового моніторингу", яку присвячено 25-ій річниці Незалежності України

8-10 грудня 2016 року

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2017)

Березень 2017 року

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір"

2 червня 2017 року

РЕГІОНАЛЬНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Регіональна науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні питання сучасного товарознавства"

Березень 2017 року

ВНУТРІШНЬОВУЗІВСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ХL наукова студентська конференція "Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства" (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік)

18-19 квітня 2017 року

Наукова конференція студентів спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини» "Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації"

Квітень 2017 року

ЗАСІДАННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ

Проблеми та перспективи фінансової децентралізації в Україні


Кафедра фінансів та банківської справи
6 жовтня 2016 року

Студентське підприємництво: досвід, проблеми, перспективиКафедра комерційної діяльності та підприємництва
Листопад 2016 року

Управління персоналом в умовах євроінтеграції України


Кафедра управління персоналом і економіки праці
25 грудня 2016 року

Об’єднання підприємств готельно-ресторанного господарства – шлях до підвищення їх конкурентоспроможності

Кафедра готельно-ресторанної
та курортної справи
Грудень 2016 року

Сучасна біотехнологія: від науки до практичного використання

Кафедра товарознавства
продовольчих товарів
Грудень 2016 року

Здорове харчування: національні традиції і сучасність української кухні


Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
Лютий 2017 року

Засідання круглого столу до Всесвітнього дня захисту прав споживачів

Кафедра експертизи та митної справи
15 березня 2017 року

Міжвузівський круглий стіл присвячений Міжнародному дню охорони праці 

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі
28 квітня 2017 року

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ

Проблеми та перспективи фінансової децентралізації в Україні

Кафедра фінансів та банківської справи
6 жовтня 2016 року

Сучасні інструментальні методи та методики дослідження якості молочних продуктів

Кафедра хімії
Листопад 2016 року

Міжвузівський науково-практичний семінар "Нові технології і обладнання харчових виробництв

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі
6 квітня 2017 року

Цикл науково-методологічних семінарів "Наука та вища освіта: проблеми взаємодії та виклики сучасної модернізації" 

Кафедра економічної кібернетики
Протягом року

ІНШІ ЗАХОДИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ

Наукові заходи у рамках тижня спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Кафедра міжнародної економіки
Листопад 2016 року

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 навчальному році

Всі кафедри
Жовтень-грудень 2016 року

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 навчального року

Всі кафедри
Січень-лютий 2017 року

Наукові заходи у рамках Дня інформаційного аналітика для студентів ППС «Документознавство та інформаційна діяльність»

 Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах
Квітень 2017 року